Home » Formelsamling » E » Egenregningsprosent forsikring

Egenregningsprosent forsikring

Nærmere forklart. Bruttopremie er all premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie.

Kombinertprosent Er summen av skadeprosent og kostnadsprosent. Hvis summen overstiger 100 er basisvirksomheten generelt tapsbringende. Eventuell positiv differanse mellom 100 og kombinertprosent angir generelt prosentvis overskudd av basisvirksomheten.