Home » Formelsamling » E » Egenkapitalrentabilitet før skatt

Egenkapitalrentabilitet før skatt

Egenkapitalrentabilitet før skatt

Egenkapitalrentabiliteten forteller oss om selskapets egen drift har gitt selskapet bedre avkastning på investert kapital, enn om en hadde plassert pengene i f.eks bank eller aksjemarkedet.

Egenkapitalrentabiliteten kan enten beregnes før skatt eller etter skatt.

Formelen kan også skrives som

Egenkapitalens rentabilitet før skatt

Resultat finner en i selskapets resultatregnskap, mens egenkapitalen er angitt i balansen.