Home » Formelsamling » E » Egenkapitalrentabilitet etter skatt

Egenkapitalrentabilitet etter skatt

Egenkapitalrentabilitet etter skatt

Nærmere forklart. Egenkapitalrentabiliteten forteller oss om selskapets egen drift har gitt selskapet bedre avkastning på investert kapital, enn om en hadde plassert pengene i f.eks bank eller aksjemarkedet.

Egenkapitalrentabiliteten kan enten beregnes før skatt eller etter skatt.

Årsresultatet finner en i selskapets resultatregnskap, mens eenkapitalen finner en i selskapets balanse.