Home » Formelsamling » E » Egenkapitalrentabilitet – bank

Egenkapitalrentabilitet – bank

Nærmere forklart. Ved å dele resultatet for regnskapsåret på gjennomsnittlig egenkapital og minoritetsinteresser, får en frem renabiliteten (hvilken renteavkastning egenkapitalen gir) for bankvirksomheten.