Home » Formelsamling » E » Sammenhengen mellom egenkapital-rentabilitet og totalkapitalrentabilitet

Sammenhengen mellom egenkapital-rentabilitet og totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabiliteten vise avkastningen på den samlede kapitalen i bedriften, mens egenkapitalrentabiliteten viser avkastningen på egenkapitalen. Sammenhengen mellom nøkkeltallene henger sammen med nivået på lånefinansieringen. Er totalkapitalrenta-biliteten større en lånerenten, vil dette føre til økt avkastning å egenkapitalen. Virningen vil være omvendt dersom lånerenten er større enn avkastningen på totalkapitalen. Da vil egenkapitalrentabiliteten være mindre enn totalkapitalrentabiliteten.

Ved analyse av sammnhengen mellom totalkapitalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten må begge beregnes enten før eller etter skatt. I praksis er det enklest å foreta beregningen før skatt, slik det er gjort nedenfor.

Egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet