Home » Formelsamling » E » Egenkapital (EK) – rentabilitet

Egenkapital (EK) – rentabilitet

*Skattekostnad henført til resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader.

Nærmere forklart. Hvordan har bedriftens egenkapital utviklet seg gjennom året, før en tar hensyn til ekstraordinære inntekter og kostnader.

Sagt på en annen måte: Har den normale driften av selskapet styrket eller svekket egenkapitalen?