Home » Formelsamling » E » Egenakpital som netto verdi/ netto fomue

Egenakpital som netto verdi/ netto fomue

Egenkapital som netto verdi/ netto formue

Nærmere forklart. Når en trekker gjelden fra egenkapital, får en frem netto verdi av egenkapital, altså det som bedriften selv rår over av kapital.

Normal vil balansen være oppført med gjeld og egenkapital på passivasiden. Så for å få frem netto verdi av egenkapitalen er det bare å trekke ut gjelden.