Home » Formelsamling » E » Effektivitetsmål

Effektivitetsmål

Effektivitetsmål

Nærmere forklart. Effektivitetsmålet skal være et mål som organisasjonen i bedriften skal strekke seg mot.

Det er mer et budsjettmessig mål (mål i fremtiden) enn et regnskapsteknisk begrep (mål i ettertid).

Desto mer effektivitet det er i produksjonen, desto større blir overskuddet på bunnlinjen.