Home » Formelsamling » E » Effektivitetsgrad

Effektivitetsgrad

Effektivitetsgrad

Nærmere forklart. Gjennomsnittlig tid over en periode kan godt danne grunnlag for standard tid for produksjon.

Effektivitetsgraden skal måle om en har store avvik fra standardtiden det tar å gjennomføre produksjonen.

Hvorfor gjøres dette?

La oss tenke at et byggefirma legger inn anbud på bygging av hus. De vet fra før av hvor lang tid de normalt bruker på å sette opp et hus.

Ut fra dette legger de inn et anbud med pris for husbyggingen. Dersom virkleig tid for virkelig produksjon blir høyere enn standard tid, betyr det at kostnadene øker og således vil også fortjenesten til byggefirmaet minske.

Desto mer effektivitet det er i produksjonen, desto større blir overskuddet på bunnlinjen.