Home » Formelsamling » E » Effektiv lånerente

Effektiv lånerente

Effektiv lånerente

Nærmere forklart. Effektiv lånerente (= internrente for lån) skal gi uttrykk for hva et lån koster. Beregning av effektiv rente skjer etter de samme prinsipper som beregning av internrenten. Ved opplåning starte imidlertid kontantstrømmen med en innbetaling som følges av en rekke utbetalinger (renter og avdrag mv.). Kontantstrømmen er m.a.o. speilvendt i forhold til en investering. Formel: Effektiv rente = (1+q)m-1, hvor m står for antall rentebetalinger pr. år, mens q står for renten pr. termin uttrykt i desimaler. Formelen forutsetter at renten betales etterskuddsvis.