Home » Formelsamling » E » Effektiv avkastning per aksje

Effektiv avkastning per aksje

Effektiv avkastning per aksje

Nærmere forklart. Hvor mye har aksjen steget med (eller sunket med) i forhold til børskurs ved kjøpstidspunktet.

Bakgrunnen for å investere i aksjer i stedet for vanlig banksparing, er at en tror det er mer avkastning (rente) og hente på denne plasseringen. Derfor er det også viktig å følge med at avkastningen over tid forholder seg positiv.

I motsatt fall bør en finne alternative måter å plassere pengene på for slik å sikre at disse øker i verdi.