Home » Formelsamling » E » EBITDA – margin

EBITDA – margin

EBITA margin

Dette nøkkeltallet viser hvor stor kontantstrøm som er skapt i forhold til hver krone i salg. I enkelte sammenhenger brukes også begrepet EBIT (Earnings Before Interest and Tax).

Kan også beregnes i forhold til gjeldsgrad

EBITA

og rentekostnader.

EBITA