Home » Formelsamling » D » Driftsmargin i %

Driftsmargin i %

Driftsmargin i %

Nærmere forklart. Driftsmargin viser driftsresultat i prosent av driftsinntekter.

Målet må hele tiden være å ha en best mulig driftsmargin, slik at en har mulighet til å stå imot i dårlige tider.

Driftsmarginen til en bedrift gir analytikere en idé om hvor lønnsom bedriften er, da tallet forteller hvor mye bedriften får igjen for hver omsatte krone (før renter og skatt). En høy driftsmargin betyr at en bedrift tjener mye per omsatte krone. Når man anvender driftsmargin til å vurdere et selskap bør man se på driftsmarginens utvikling over flere år, og sammenligne den med konkurrerende selskaper. Forutsetningene for høy driftsmargin varierer kraftig mellom bransjer, og man bør derfor unngå å benytte driftsmargin til sammenligning av svært ulike selskaper.