Home » Formelsamling » D » Driftsbalansen (makro)

Driftsbalansen (makro)

Driftsbalansen( makro)

Nærmere forklart. Den delen av utenriksregnskapet som viser valutainntekter fra eksport, renteinntekter, aksjeutbytte, lønnsinntekter, gaver og stønader fra utlandet, valutautgifter ved import, renteutgifter, lønninger, aksjeutbytte, gaver og stønader til utlandet.

Driftbalansen med utlandet viser om vi som nasjon tjener på å selge til utlandet, eller om utlandet tjener på at vi må kjøpe varer og tjenester fra dem.

Positiv driftsbalansen betyr penger i banken for nasjonen som helhet, mens det motsatte betyr at vi må låne penger fra andre land for å finansiere vårt forbruk.