Home » Formelsamling » D » Disponibel inntekt (makro)

Disponibel inntekt (makro)

Disponibel inntekt (makro)

Formelen for å regne ut den disponible inntekten for nasjonen som helhet.

Inntektsutviklingen for Norge. Milliarder kroner (løpende priser)1.

2006 2007 2008* BNP

2159,6

2271,6

2516,8

Kapitalslit

265,1

291,9

335,0

=

NNP

1894,5

1979,7

2181,8

+

Formuesinntekt og lønn fra utlandet, netto

1,6

-7,3

-11,1

=

Nasjonalinntekt

1896,1

1972,5

2170,7

+

Stønader og løpende overføringer til utlandet, netto

-19,1

-20,5

-20,9

=

Disponibel inntekt for Norge

1876,9

1952,0

2149,8