Home » Formelsamling » D » Diskonteringsfaktor

Diskonteringsfaktor

Diskonteringsfaktor

Diskonteringsfaktor brukes i diskonteringsformelen.

DISKONTERINGSFORMEL Nåverdien av en kapital (K) innbetalt i året n er lik K ganger diskonteringsfaktor.

Diskonteringsfaktor benyttes ved utregning av nedbetalingsvatale på f.eks. lån.