Home » Formelsamling » D » Direkte materialkostnad

Direkte materialkostnad

Som regel vil bedriften utarbeide standard-kostnadskalkyler for de direkte kostnadene, basert på tidligere års regnskapstall. På denne måten får vi de direkte materialkostnadene (DM) for en enhet frem på denne måten.

Direkte materialkostnad

Nærmere forklart. La oss si at du skal bygge en standard garasje. Det som byggevarehuset trenger å vite er hvor mange lengdemeter med materiale du trenger, og når du vet det kan du med utgangspunkt i en standardpris (altså pris uten rabatter) regne ut hva garasjen koster.

Normalt er en standard garasje 50 kvm gulvflate, men vil kunne variere i høyde. Pris på ytterkledning (bord) ligger på kr. 25 per bord (19 x 148 cm).

Så kommer skruer, lektere, spiker osv. Men når en først har gjort en god beregning, kan denne gjerne benyttes til senere prosjekter for å få en formening om hva som er standardmengde og standardpris for å bygge en 50 kvm. garasje.