Home » Formelsamling » D » Direkte avkastning – Finansleksikonet

Direkte avkastning – Finansleksikonet

Nærmere forklart. Ved å dele vedtatt (foreslått) utbytte på gjeldende aksjekurs får en frem direkte utbytte på hver aksje.

Legg merke til at det er styret som legger frem et forsalg til utbytte, mens det er generalforsamlingen som vedtar utbytte. Nå er det sjeldent at generalforsamlingen vedtar å se bort fra utbytte som styret foreslår, men under Covid-19 i 2020 ble det vanskelig for generalforsamlingen og vedta utbytte samtitid som man fikk millioner i støtte fra regjeringen.