Home » Formelsamling » D » Differanseinntekt

Differanseinntekt

Differanseenhetsinntekt (DEI) er et uttrykk for den gjennomsnittlige inntektsøkningen pr. enhet i et produksjonsintervall.

Differanseinntekt

Nærmere forklart. Mens differansekostnaden er et uttrykk for kostnadsøkningen i et produksjonsintervall, er differanseinntekten (DI) er et uttrykk for den inntektsøkningen i samme produksjonsintervall. Dvs. hvor mye inntekten vil øke med hvis en f.eks. øker produksjonen fra 100 til 200 enheter.

Så lenge differanseinntekten er positiv kan det lønne seg å senke prisen. Men når differanseinntekten blir 0 eller negativ vil det ikke lønne seg, da bedriften ikke lenger tjener noe ekstra.

Utviklingen av differanseinntekten avhenger av hvilken bransje en tilhører (f.eks. matbransjen, hvor differanseinntekten kan variere mye fra produkt til produkt), eller hvor elastisk produktet er ovenfor svigninger i pris.