Home » Formelsamling » D » Dekningspunkt

Dekningspunkt

Dekningspunkt

Nærmere forklart. Dekningspunktet forteller oss når inntektene dekker utgiftene, dvs, når profitten er null. Begrepet nullpunktsomsetning blir også brukt synonymt med dekningspunkt. På engelsk anvender man ordet break-even som også kan brukes på norsk.

Et dekningspunkt brukes av virksomheter for å finne ut hvor mye som må selges av et produkt for at kostnadene skal dekkes. Dekningspunktet kan dermed sies å være det skjæringspunktet hvor salgsvolumet går fra å være ulønnsomt til å gi fortjeneste.

Svaret vil forklare hvor mange enheter som må selges av et produkt for at resultatet blir null.

Formelen for dekningspunkt i kroner beregnes slik:

Dekningspunkt i kroner

Svaret vil forklare hvor mye det skal selges for dersom resultatet skal bli null. For å beregne dekningsgraden, må man ta dekningsbidraget i prosent av salgspris, evt. salgsinntekt.

Referanse: Visma