Home » Formelsamling » D » Dekningsgrad i markedsføring

Dekningsgrad i markedsføring

Dekningsgrad i markedsføring

Nærmere forklart. Formelen viser hvor mye av det totale markedet en når frem til med sin markedsføring.

Dekningsgrad er viktig med hensyn til markedsføring gjennom media. Selv om et TV-program viser til at det har en seeroppslutning på en million seere, er det ikke sikkert at annonsører når frem til alle med sitt budskap.

Det mulige kunder en her snakker om, er det antall kunder som faktisk husker navnet på annonsøren etter at annonsen har vært sendt en stund.

Formelen kan gi en indikasjon om annonseringen eller markedsføringen treffer de rette kundene i markedet.