Home » Formelsamling » D » Dekningsgrad

Dekningsgrad

Dekningsgrad

Nærmere forklart. Viser hvor stor andel av omsetningen som kan benyttes til å dekke faste kostnader og fortjeneste.

Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy dekningsgrad som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. På den annen side kan det være at virksomheten har lave variable kostnader (og dermed høy dekningsgrad) fordi den i stedet har høye faste kostnader, og dermed er mer sårbar for svingninger i salget. I mange tilfeller skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. Derfor vil du også ofte se dekningsbidrag og bruttofortjeneste brukt om hverandre, spesielt i analyser basert på eksternt tilgjengelig informasjon.

Referanse: Lederkilden