Home » Formelsamling » D » Dekningsbidrag

Dekningsbidrag

Nærmere forklart. Det bedriften har til rådighet for å dekke de faste kostnadene. Defineres som inntekter minus variable kostnader. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med for å dekke de faste kostnadene og eventuell fortjeneste.

Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse begrepene blir da også ofte brukt om hverandre i praksis.