Home » Formelsamling » D » Debitors omsetningshastighet

Debitors omsetningshastighet

Debitors kredittid i dager

Debitors kredittid i dager

Debitor (eller den som skylder penger til en leverandør) vil alltid nyte godt av lengst mulig kredittid. Dette gir bedriften mulighet til å omsette varen i rene penger før regningen fra leverandøren av varen skal gjøres opp.

Debitors omsetningshastighet

En kan også regne ut hvor mye kreditt som er gitt til debitor (skyldner)i gjennomsnitt, dersom det ikke lar seg gjøre å spesifisere kredittiden per varegruppe.