Home » Formelsamling » C » Cobb-Douglas funksjonen

Cobb-Douglas funksjonen

Cobb-Douglas funksjonen

Nærmere forklart. En økning i en hvilken som helst faktor i funksjonen vil føre til en økning i nytte (produktivitet), dog slik at grensenytten er avtagende. Siden modellen er multiplikativ, vil nytten bli null hvis én eller flere variabler sette lik null. Hvis alle variablene i funksjonen blir økt eller redusert med samme faktor, vil nytten endres i tilsvarende grad. Hvis derimot kun én av variablene endres, vild en samlede nytteendringen bli minimal.