Home » Formelsamling » C » Cash-flow per aksje

Cash-flow per aksje

Nærmere forklart. 1) Reelle preferanseaksjer som ikke kan/ skal konverteres til ordinære aksjer og som kan innløses til pari kurs ved opphør av selskapet.

2) Skattekostnader henført til resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader.