Home » Formelsamling » B » Bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringer for et land kan beregnes ut fra følgende formel.

Bruttoinvesteringer

Dersom totalt konsum er lavere enn foregående år, samt at eksporten er større enn importen (eksport-overskudd), vil det gis rom for større brutto-investeringer i landet som helhet.