Home » Formelsamling » B » Bruttofortjenestemargin

Bruttofortjenestemargin

Bruttofortjenestemargin

Eksempel: Sigrids Kiosk Kr. % Salgsinntekt 100 000 100 % Direkte kostnader – Varekostnad 50 000 50 % = Bruttofortjeneste 50 000 Indirekte kostnader – Lønn 13 000 – Leie av lokaler 12 000 – Telefon/ IT 5 500 – Reklameutgifter 7 500 38 000 = Netto fortjeneste, resultat 12 000 Bruttofortjenestemargin =

12 000 * 100 % / 100 000 = 12 %