Home » Formelsamling » B » Bruttofortjeneste i prosent

Bruttofortjeneste i prosent

Bruttofortjeneste i %

Forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke de faste kostnadene og til fortjeneste.

Eksempel: Sigrids Kiosk Kr. % Salgsinntekt 100 000 100 % Direkte kostnader – Varekostnad 50 000 50 % = Bruttofortjeneste 50 000 Bruttofortjeneste i % =

50 000 * 100% / 100 000 = 50 %