Home » Formelsamling » B » Bruttofortjeneste i kroner

Bruttofortjeneste i kroner

Bruttofortjeneste i kroner

Eksempel: Sigrids Kiosk Kr. % Salgsinntekt 100 000 100 % Direkte kostnader – Varekostnad 50 000 50 % = Bruttofortjeneste 50 000

Bruttofortjeneste i kroner beregnes etter at salget har funnet sted. Først da vet en den virkelige fortjenesten, i forhold til avanse som er budsjettert eller forventet fortjeneste.