Home » Formelsamling » B » Bruttodriftsmargin

Bruttodriftsmargin

Bruttodriftsmargin

eller

Brutto driftsmargin

Nærmere forklart. Hvis en tar driftsresultat før skatt og deler dette på driftsinntekter (selve salgsinntekten), får en frem bruttodriftsmargin.

Om en har til formål å drive slik at eierne får avkastning (gevinst) på sine investeringer i selskapet, er det viktig at en alltid bestreber seg på å ha en mest mulig positiv driftsmargin.

En bedrift kan ikke forvente å ha positiv driftsmargin gjennom hele året. Noen måneder er bedre enn andre, og dersom bedriften vet å utnytte de gode måneden vil en kunne tære på de oppsparte midlene gjennom de dårlige månedene.