Home » Formelsamling » B » Brutto totalrentabilitet – bank

Brutto totalrentabilitet – bank

Nærmere forklart. Ved å legge til gevinster/ tap på langsiktige verdipapirer, tapsavsetninger (altså tap som ikke er formalisert) og skatt, og dele denne summen på bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital får en frem resultatnivået for banken før tap, nedskriving og skatt.