Home » Formelsamling » B » Brutto/ netto avkastning leieinntekter – Finansleksikonet

Brutto/ netto avkastning leieinntekter – Finansleksikonet

Nærmere forklart. Ved å dele netto leieinntekter (leieinntekter – driftskostnader) på markedsverdi, får en frem brutto avkastning på utleieobjektet.

Brutto fordi det av leieinntekter skal betales skatt, når en leier ut mer enn 50 % av egen bolig. Formelen over benyttes for rene utleieobjekter, hvor hele eiendommen leies ut.