Home » Formelsamling » B » Bokført egenkapital per aksje, fullt utvannet

Bokført egenkapital per aksje, fullt utvannet

Bokført egenkapital per aksje, fullt utvannet

eller som

Bokført egenkapital per aksje, fullt utvannet

Nærmere forklart. Konvertible obligasjonslån er obligasjonslån som kan konverteres til aksjer i stedet for innløsning av lånets hovedstol.