Home » Formelsamling » B » BNP (Bruttonasjonalprodukt)

BNP (Bruttonasjonalprodukt)

Bruttonasjonalprodukt eller et lands samlede konsum gjennom et helt år, kan uttrykkes slik:

Generalbudsjettligningen

Kan også angis som

Bruttionasjonalprodukt

Når landet har positiv BNP vekst, vil de kunne legge unna penger til senere investeringer eller forbruk. I motsatt fall vil landet måtte låne penger i utlandet for å finansiere sin videre virksomhet.