Home » Formelsamling » B » Bidragskalkyle

Bidragskalkyle

Bidragskalkyler er en enklere metode enn selvkostkalkylen fordi den ikke tar med de indirekte faste kostnadene. Altså de faste kostnadene som ikke direkte har noe med produktet å gjøre. Til tross for sin enkelhet har bidragsmetoden generelt stor relevans. En bidragskalkyle er gjerne bygd opp slik:

Bidragskalkyle

Dekningsbidraget skal både bidra til å dekke indirekte faste kostnader og gi fortjeneste. Et produkt eller en tjeneste med negativt dekningsbidrag er altså ikke noe å satse på; det vil nemlig øke underskuddet for hvert salg.

Eksempel: En Boeing 737 koster 480 millioner i innkjøp og har en levetid på 20 år. Maskinen har 130 seter og et crew på seks.

Med dette som utgangspunkt kan vi kalkulere følgende bidragskalkyle.

Avdrag Boeing pr. dag 66 666 Lønn kabinsatte per dag 9 589 Drivstoff 450 000 Sum kostnad 526 255 Minimumskost per dag med 130 passasjerer En flyvning per dag 4 048 To flyvninger per dag 2 024 Tre flyvninger per dag 1 349

Nå er det ikke slik at et fly kan regne med å være fullt på hver eneste flyvning, så om en regner et snitt på 75 passasjerer, vil en komme nærmere sannheten. I kalkyle ovenfor er det heller ikke lagt inn kostnader i forbindelse med vedlikehold eller landingsavgifter for å lande på forskjellige flyplasser.