Home » Formelsamling » B » Bestillingsmengde/ ordrestørrelse

Bestillingsmengde/ ordrestørrelse

Bestillingsmengde

hvor A = bestillingskostnad i kroner/ bestilling, B = lagringskostnader i prosent (av gjennomsnittlig verdi av lagerbeholdningen), C = beregnet årsforbruk i stykk, D = innkjøpspris i kroner/ stykk.

Forutsetning; jevnt salg/ frobruk i perioden. Gjennomsnittlig verdi av lagerbeholdningen beregnet som middel av primobeholdning (inngang av måneden) pluss ultimobeholdning (utgangen av måneden).