Home » Formelsamling » B » Bestilling digitalisering (offentlige innkjøp)

Bestilling digitalisering (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. I den digitaliserte tidsalderen vi er inne i, kan denne formelen benytte ikke bare for fysiske maskiner, men også programvare som følger med fysiske maskiner.

Tenk vidt når det gjelder digitalisering, for slik å kunne dekke alle områder som kan være av interesse for å defineres som en elektronisk bestilling.

Elektroniske bestillinger kan f.eks. være;

Mobilabonnement Mobiltelefon PC Skriver Kopimaskiner med nettverkstilgang Dataskjermer TV Internett Programvare Elektroniske oppslagsverk Elektroniske medlemstilganger Ved å dele de elektroniske bestillingene på antall bestillinger totalt, får en frem en oversikt over hvor stor prosentandel av de totale bestillingene de digitaliserte bestillingene utgjør.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)