Home » Formelsamling » B » Besparelse (offentlige innkjøp)

Besparelse (offentlige innkjøp)

Besparelse (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Det viktige med offentlige innkjøp er i størst mulig grad å prøve å spare penger. Offentlige midler forvaltes på vegne og til det beste for alle innbyggerne i et land.

I så måte er det alltid en avveiing mellom fysiske investeringering og investeringer i menneskelige ressurser. Det en kan spare på fysiske investringer kan igjen benyttes til å engasjere flere hender (mennesker) til å utføre lovpålagte oppgaver som det offentlige har ansvar for.

Eksempel En liten kommune bruker 160 esker med kopipapir i året i sentraladministrasjon. Hver eske inneholder 2 500 ark, slik at totalt bruk av kopipapir per år blir 400 000 ark.

Hvert ark koster kr. 8,22 inklusive mva.

Totalt koster det kommunen kr. 3 288 000 for bruk av kopiark i sentraladministrasjonen.

Ved å kutte enten pris per ark eller forbruk med 50 % vil kommunen ha en fysisk besparelse i millionklassen. Selv om det aldri vil være formålstjenelig eller mulig å kutte forbruk av kopiark til null, er det fortsatt mye penger å hente på å være mer kritisk til enhetsprisen ved forbruk. Trenger en egentlig å skrive ut eller kopiere nettopp den siden.

Sagt på en annen måte så vil en hjelpepleier i snitt koste 600 000 i året i totale lønns- og sosiale utgifter. Dette tilsvarer en reduksjon på 200 kopiark per dag i forbruk.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)