Home » Formelsamling » B » Beskjeftigelsesgrad

Beskjeftigelsesgrad

Beskjeftigelsesgrad viser hvor mye produksjons-kapasiteten øker med, og kan beskrives med følgende formel.

Beskjeftigelsesgrad

Nærmere forklart. Beskjeftigelsesgrad på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt tidsrom. 100 % svarer til normalbeskjeft-igelse.

Beskejftigelsesgrad kan forklares som følger:

En bedrift har 10 ansatte. Dersom alle ansatte er på jobb og arbeider 7.5 timer per dag vil det tilsvare at en har 100 % beskjeftigelse.

Men så blir 2 ansatte syk neste dag. Da reduseres bedriftens beskjefitgelsesgrad til 80 %.

Slik skal formelen benyttes til å se om en maskin eller en produksjonslinje benyttes fullt ut eller om det er ledig kapasitet. Skulle det vise seg at maskinen eller produksjonslinjen utnyttes utover 100 %, kan det kanskje lønne seg å investere i enda en produksjonslinje.