Home » Formelsamling » B » Beskjeftigelsesavvik

Beskjeftigelsesavvik

Beskjeftigelsesavvik

Viser avviket mellom budsjetterte faste kostnader og virkelige faste kostnader i forbindelse med produksjon.

Nærmere forklart. For å forstå begrepet beskjeftigelsesavvik, må en ta utgangspunkt i normalkostregnskapet etter selvkostmetoden.

Normalkostregnskapet etter selvkostmetoden

Innklakulerte indirekte kostnader (normal aktivitet * normalsats/ budsjettert sats med normal aktivitet) – normalkostnadene (virkelig aktivitet * normalsats) = beskejftigelsesavvik.

Formelen måler avviket mellom det en tror at produksjonen skal koste og det den virkelig koster.