Home » Formelsamling » B » Beregne merverdiavgift

Beregne merverdiavgift

Merverdiavgift er en statlig avgift på den merverdien som skapes fra produsent til siste salgsledd.

Den beregnes som følger:

Legge til merverdiavgift

For å trekke ut merverdiavgiften fra et bruttobeløp, benytter en følgende formel.

Treke ut merverdiavgift