Home » Formelsamling » B » Beregning av feriepengenger

Beregning av feriepengenger

Ferieloven opererer med 6 dagers uke som gir gjennomsnittlig 26 dager per måned. Antall feriedager (inkl. lørdag) er 25, det vil si 4 uker pluss 1 dag. Dersom full ferie avvikles omfatter ferien 25 av månedens 26 virkedager. Feriepengene erstatter 25/26 månedslønn. Den resterende 1/26 er arbeidslønn. Følgende avregning kan derfor kjøres i juni:

Beregning av feriepenger

For arbeidstakere over 60 år Arbeidstakere over 60 år som har krav på en ekstra ferieuke vil med avtalefestet ferie få 6 uker eller 36 virkedager ferie. Dersom feriepengene på 14,3 % av feriepengegrunnlaget utbetales sammen med junilønnen kan man derfor i juni utbetale:

Beregning av feriepenger

For arbeidstakere med 5 ferieuker Beregning av feriepenger