Home » Formelsamling » B » Belåningsgrad

Belåningsgrad

Belåningsgrad

Nærmere forklart. Belåningsgrad angir hvor mye av objektet du eier og hvor mye av objektet banken eier.

Hvis du låner 100 % for å kjøpe din egen bolig, vil betalingsplanen angi når du er 100 % eier av din egen bolig.

Det som avgjør belåningsgraden er to ting:

Lånets størrelse og nedbetalingstid og markedsverdi på det du stiller som sikkerhet for lånet. Det belåningsgraden egentlig sier er hvor stor panteverdien (hva som kan stilles som sikkerhet for lånet) er. Det som teller mer er hvor stor evne du selv har til å betjene lånet. Dette er like viktig for en bedrift som det er for en privatperson.