Home » Formelsamling » B » Bedriftens arbeidskapital

Bedriftens arbeidskapital

Bedriftens arbeidskapital

Nærmere forklart. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen.

Størrelsen på bedriftens arbeidskapital avgjør hvilke muligheter bedriften har til å endre strategi etterhvert som markedsutsiktene endrer seg.

Ved siden av anleggsmidlene, slik som maskiner og inventar, anses dermed arbeidskapitalen som en del av driftskapitalen. Den er ett av flere mål på likviditeten i en bedrift. En positiv arbeidskapital betyr at deler av omløpsmidlene er finansiert ved langsiktig gjeld eller egenkapital. Er arbeidskapital derimot negativ, betyr det at deler av anleggsmidlene er finansiert ved kortsiktig gjeld, som tyder på dårlig likviditet.

Referanse: Wikipedia