Home » Formelsamling » B » Basisforutsetningene

Basisforutsetningene

Referansepunktet i en følsomhetsanalyse, dvs. utgangs-situasjonen. Nærmere forklart. Følsomhetsanalyse, simulering og beslutningstre har det fellestrekk at metodene mangler et teorifundament for hvordan prosjektrisikoen påvirker nåverdien. På den annen side er metodene utbredt i praksis og dermed velkjent i de fleste bedriftene. Særlig gjelder det følsomhetsanalyse. Dette er det minst kompliserte og trolig hyppigst brukte verktøyet for økonomisk analyse av usikkerhet.

Følsomhetsanalyse kan også kalles hva-hvis-analyse. Dette verktøyet kartlegger hva som skjer med kontantstrøm eller lønnsomhet hvis noen av størrelsene i regnestykket avviker fra basisforutsetningene. Resultatene kan illustreres i en følsomhetstabell eller et stjernediagram. Her bør du vise virkningen av de tre til fem viktigste usikkerhetskildene i prosjektet, men heller ikke flere.

Et stjernediagram visualiserer flere separate følsomhetsanalyser i én figur. Det angir dessuten nullpunktet for hver variabel ved skjæringen med horisontal akse og variablenes relative viktighet ved helningen på variabelens følsomhetskurve. Gjør det også til en vane å la følsomhetsanalysen inkludere en nåverdiprofil. Den viser hvor følsom nåverdien er for anslaget på kapitalkostnaden.

Direktoratet for økonomistyring har fått utarbeidet et Excel ark som kan benyttes i beregning av følsomhetsanalyse. Klikk her for å laste ned Excel arket.

Referanse: Fagbokforlaget m.fl.