Home » Formelsamling » B » Balansekurs

Balansekurs

Balansekurs

Nærmere forklart. I utvidet forstand kan egenkapital være samlet overskudd som bedriften beholder selv (altså ikke utbetaler som utbytte til sine eiere).

Når en deler balansert egenkapital (egenkapital som er rapportert inn til Altinn ved endelig årsoppgjør) på innbetalt aksjekapital, får en frem en balansekurs.

Verdier over 1, tilsier at bedriften har tilgjengelige midler selv til å foreta nye investeringer, mens verdier under 1 tilsier at bedriften må hente inn midler fra sine eiere ved nyinvesteringer.

Tar en utgangspunkt i Tine sitt årsregnskap for 2018, vil formelen ovenfor gi følgende tall.

Balansekurs Tine 2018