Home » Formelsamling » A » Avtaledekning (offentlige innkjøp)

Avtaledekning (offentlige innkjøp)

Avtaledekning (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Formelen for avtaledekning kan benyttes til å se hvordan spesielt rammeavtaler utnyttes til det fulle. En rammeavtale er pr definisjon en avtale om offentlig innkjøp innenfor en gitt økonomisk ramme. Rammen er beregnet ut fra et tenkt forbruk frem i tid, og vil derfor kunne variere fra 10 % utnyttelse til 130 % utnyttelse.

Men vær klar over at dersom en oversiger 100 % utnyttelse kan det være grunnlag for å fornye rammeavtalen gjennom ny utlysning.

Formelen for avtaledekning skal være et hjelpemiddel i planlegging av nye offentlige ansaffelser. Det er også gode indikatorer for fremtidig bruk av tjenester fra eksterne leverandører. Indikatorer som er viktig å ha med seg i den årlige budsjettprosessen.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)