Home » Formelsamling » A » Avskriving

Avskriving

Avskriving

Nærmere forklart. Avskrivning skal beregne levetiden på en investering. På samme måte som en bil synker i verdi ettersom den blir eldre, vil alle investeringer i driftsmidler måtte avskrives årlig, for slik å legge til rette for investering i nye og bedre modeller.

Linear avskriving

I dette eksemplet avskrives investringen over 5 år med likt beløp – kr. 70 000,- hvert år. Denne formen for avskrivning kalles også lineær avskrivning.

Legg spesielt merke til at i regnskap benyttes lineær avskrivning, mens skatteetaten benytter saldoavskriving. Det at det benyttes forskjellige avskrivningsmetoder vil i løpet av avskrivningsperioden medføre forskjell i avskrevet beløp. Imidlertid vil denne forskjellen utjevnes mot slutten av avskrivningstiden.

Forskjellen som oppstår mellom regnskapsteknisk avskrivning (lineær avskrivning) og skattemessig avskrivning (saldoavskrivning), kalles midlertid skattemessig forskjell.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4