Home » Formelsamling » A » Avkastningsverdi uten vekst

Avkastningsverdi uten vekst

Avkastningsverdi uten vekst

For å finne om årets resultat bringer en positiv avkastningsverdi, kan en dele resultatet på kravet til forventet avkastning.

Det viktige for enhver bedriftsleder/ eier er at investert kapital gir avkastning over det en kan forvente i bank. Ellers kan en jo bare beholde pengene i banken.

Dersom avkastningsverdien er mye lavere enn kravet til avkastning, bør en enten finne ut hvorfor bedriften ikke greier å levere bedre avkastning. I motsatt fall kan en velge å investere pengene i andre selskaper som gir bedre avkastning.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4